Overzicht CieBAG-markttoelating

De Commissie Beoordeling Add-onGeneesmiddelen maken bindende afspraken over geneesmiddelen die niet in aanmerking komen voor de sluis, maar wel nieuw zijn op de markt, of er een nieuwe indicatie-uitbreiding is, of wanneer er sprake is van een beperkt behandeladvies.

In onderstaande tabel worden de meest relevante nieuwe geneesmiddelen of uitbreiding van indicaties van bestaande geneesmiddelen, weergegeven waarvan bekend is dat deze in een CieBAG-procedure en/of in een cleanteam onderhandeling zitten. Binnen de CieBAG-procedure worden ook de geneesmiddelen die de CieDAP- of de NOWG-procedure doorlopen weergegeven. De procedures zijn verschillende maar uiteindelijk bepaalt de zorgverzekeraar de criteria voor toelating, de aanspraak voor het geneesmiddel en de contractafspraak.

MerknaamCieBAG CRITERIA / FACTSHEETIndicaties
Rybrevant- AmivantamabCieBAG CRITERIA Januari 2023. Clean-team afspraak NSCLC (EGFR exon-20)
Padcev- Enfortumab vetotinCieBAG CRITERIA Januari 2023. Clean-team afspraak Urotheelcarcinoom
Fetcroja- Cefiderocol sulfate tosilateFACTSHEET Januari 2023. Open instroomBacteriële infecties
Inlyta- AxatinibFACTSHEET Februari 2023. Clean-team afspraak RCC
Keytruda- Pembrolizumab CieBAG ADVIES Maart 2023. Geen vergoedingNeoadjuvant tripel negatieve mammacarcinoom
Livtencity- MaribavirFACTSHEET Maart 2023. Open instroomCMV-infectie
Scemblix- AsciminibFACTSHEET April 2023. Open instroom CML
Enspryng- SatralizumabFACTSHEET Juli 2023 Clean-team afspraak NMOSD
Enjaymo- SutimlimabFACTSHEET Augustus 2023. Clean-team afspraakHemolytische anemie (CAD)
Spevigo- SpesolimabFACSHEET September 2023. Open instroomPsoriasis
Tabrecta- CapmatinibFACTSHEET In progressNSCLC (exon-14)
Tibsovo- IvosidenibCholangiocarcinoma (IDH1 R132)
Lumikras- SotorasibNSCLC (KRAS)
Cabometyx- CabozantinibNiercelcarcinoom

Wheel of Access

Het Wheel of access is een organiserend principe wat handvatten biedt voor de markt-, ziekenhuistoegang van add-ongeneesmiddelen. De fase II en III registratiestudies zijn het vertrekpunt voor markttoelating en eindigt bij het voorschrijven aan patiënten.

De bovenste helft van het ‘Wheel of access’ zijn formele processtappen die door de overheid worden bepaald. Dit zijn markttoelatingsvoorwaarden. Na EMA-goedkeuring en aanvraag van een add-onvergoeding, kunnen in principe de CieBAG markttoelatingsvoorwaarden en de prijsonderhandelingen van het cleanteam aanvangen. De gemiddelde doorlooptijd binnen deze procedure tot markttoelating is niet bekend.

De onderste helft van het ‘Wheel of access’ beschrijft de afstemmingsprocessen die ziekenhuizen moeten doorlopen vanaf markttoelating om geneesmiddelen uiteindelijk aan patiënten te kunnen voorschrijven. Ook hier kan de doorlooptijd sterk variëren en ligt tussen de 1 en 6 maanden.