Toelatingsprocedures

Het Wheel of access heeft tot doel om ziekenhuizen te helpen met toelating van add-ongeneesmiddelen voor hun patiënten.

In de Nederlandse markt gelden vijf procedures voor markttoelating van add-on en weesgeneesmiddelen: 1- Sluis, 2- CieBAG (Commissie Beoordeling Add-onGeneesmidddelen), 3- CieDAP (Commissie beoordeling Drugs Access Protocol) 4- NOWG (Niet Oncologische WeesGeneesmiddelen) en  5- open instroom. Per geneesmiddelen kan de procedure anders zijn met verschillende voorwaarden en verschillende doorlooptijden.

Overzicht voor sluis en CieBAG

Voor de sluis en CieBAG-procedure laten we de meest relevante introducties zien van nieuwe geneesmiddelen en indicatieuitbreidingen. Binnen de sluisprocedure kunnen ook Niet Oncologische WeesGeneesmiddelen (NOWG) zijn opgenomen. Binnen de beoordeling door de CieBAG vallen ook CieDAP- en  NOWGeneesmiddelen.

Wheel of access

Drie milestones zijn cruciaal: 1- toelating tot de markt, 2-aanspraak op het geneesmidden en 3-contractering door de zorgverzekeraar. Met het Wheel of access creëert men handvatten om de mark- en ziekenhuisaccess per product uit te werken. Dit wordt zoveel mogelijk onderbouwd met productgerelateerde ‘Wheel of access’ documenten of productgerelateerde ‘Factsheets’.

Rapport ‘Access add-ongeneesmiddelen’

 

Het rapport beschrijft de toegangsbarrières op drie niveau’s: 1- Market access, 2- Ziekenhuis access, 3- Zorgverzekeraars access.  De complexiteit van toelating en implementatie (meer dan 20 access belemmeringen) van nieuwe geneesmiddelen of indicaties leidt tot grote verschillen in verkrijgbaarheid voor patiënten. Een gegeven feit!

Aan de fluïde kennis en gefragmenteerde communicatie kan iets worden gedaan.

Het rapport ‘Access add-ongeneesmiddelen weesgeneesmiddelen’ gaat hier dieper op in. Indien u in het bezit wilt komen van dit rapport, reageer dan via het contactformulier.