Toelatingsprocedures

Het Wheel of access heeft tot doel om ziekenhuizen te helpen met toelating van add-ongeneesmiddelen voor hun patiënten.

In de Nederlandse markt gelden vijf procedures voor markttoelating van add-on en weesgeneesmiddelen: 1- Sluis, 2- CieBAG (Commissie Beoordeling Add-onGeneesmidddelen), 3- CieDAP (Commissie beoordeling Drugs Access Protocol) 4- NOWG (Niet Oncologische WeesGeneesmiddelen) en  5- open instroom. Per geneesmiddelen kan de procedure anders zijn met verschillende voorwaarden en verschillende doorlooptijden.

Overzicht voor sluis en CieBAG

Voor de sluis en CieBAG-procedure laten we de meest relevante introducties zien van nieuwe geneesmiddelen en indicatieuitbreidingen. Binnen de sluisprocedure kunnen ook Niet Oncologische WeesGeneesmiddelen (NOWG) zijn opgenomen. Binnen de beoordeling door de CieBAG vallen ook CieDAP- en  NOWGeneesmiddelen.

Toekomst bestendig stelsel

VWS gaat voor een toekomstbestendig stelsel toelatingsprocessen van intramurale geneesmiddelen aanpassen. Zo moet het ZIN middels het ‘horizonscanteam’ risico’s kwalificeren, waarna het ZIN  ‘rapid reviews’ uitvoert van eventuele risico geneesmiddelen. Na ’triage’ komen geneesmiddelen in aanmerking voor het afdekken van risico (risicobeheersing) door verschillende partijen. Dit kan via een centrale of decentrale aanpak. Open instroom van geneesmiddelen kan binnen elke processtap plaatsvinden.

Wheel of access

In de toelating tot de markt zijn drie milestones zijn cruciaal: 1- Stand van Wetenschap en Praktijk (SWP), 2-gepast gebruik van het geneesmiddel 3-en Financieel risico. Het Wheel of access geeft inzichten in nieuwe geneesmiddelen of indicaties in het lopende jaar. Het geeft inzicht in de wir war van alle (ondoorzichtelijke) toelatingsprocedures en geeft inzicht op aanspraakniveau per indicatie. Daarnaast ondersteund het de nodige access processen. Dit wordt zoveel mogelijk onderbouwd met productgerelateerde ‘Wheel of access’ documenten of productgerelateerde ‘Factsheets’.

Rapport ‘Access add-ongeneesmiddelen, Weesgeneesmiddelen’

Het rapport beschrijft de toegangsbarrières op drie niveau’s: 1- Market access, 2- Ziekenhuis access, 3- Zorgverzekeraars access en gaat dieper in op de toekomstbestendige visie van VWS en de gevolgen door de aangescherpte PASKWIL- criteria. De complexiteit van toelating en implementatie van nieuwe geneesmiddelen of indicaties leidt hierdoor tot grote verschillen in verkrijgbaarheid voor patiënten.

Hier een korte preview met betrekking tot de inhoud.  Indien u in het bezit wilt komen van dit rapport, reageer dan via het contactformulier.